Reguleringsplan for Nore og Vanem felt I/L 7-2 - nytt vedtak etter klagebehandling

Den 12. november behandlet Bystyret klagene på reguleringsplanen, og vedtok å ta klagene delvis til følge.

Bystyret vedtok å komme klagene delvis i møte ved å sette maksimal høyde på voller til 15 meter, med helning ikke brattere enn 1:2, samt ta ut muligheten for miljøpark. Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefrist er 30. desember.

Nore og Vanem - nytt vedtak etter klagebehandling
Tittel Publisert Type
10-Landskap og synlighet

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10-Landskap og synlighet.pdf
11-Utvidet synlighet

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11-Utvidet synlighet.pdf
12-Ortotofoto - planforslag

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12-Ortotofoto - planforslag.pdf
13-Orientering om planbeskrivelsen

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13-Orientering om planbeskrivelsen.pdf
1-Bystyrets behandling

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-Bystyrets behandling.pdf
2-Planbeskrivelse_IL7-12_190424

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2-Planbeskrivelse_IL7-12_190424.pdf
3-Reguleringsplan for Nore og Vanem - nytt vedtak etter klagebehandling

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3-Reguleringsplan for Nore og Vanem - nytt vedtak etter klagebehandling.pdf
4-Reguleringsplankart-IL7-12_justert_190424

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-Reguleringsplankart-IL7-12_justert_190424.pdf
5-Reguleringsbestemmelser endret jfr

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5-Reguleringsbestemmelser endret jfr. Bystyrets klagebehandling.pdf
6-Rensing og fordrøyning av overvannmed utforming av VA-anlegg_justert

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6-Rensing og fordrøyning av overvannmed utforming av VA-anlegg_justert.pdf
7-Støyutredning

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7-Støyutredning.pdf
8-ROS-analyse_justert

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8-ROS-analyse_justert.pdf
9-Grønne voller

11/30/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9-Grønne voller.pdf
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45