Pressemelding: Sjøbadet og Blått Flagg

Moss kommune hadde som mål at Blått Flagg skulle heises på Sjøbadet før skoleferien. Det målet vil ikke bli nådd. Stranda på Sjøbadet har vært ryddet flere ganger og situasjonen er betraktelig bedre enn tidligere, men fortsatt gjenstår det enkelte områder på stranda som ikke er godt nok i forhold til Blått Flaggs strenge kriteriesett. Moss kommune beklager at målet om å rydde Sjøbadet for armeringsfiber av plast før skoleferien ikke er oppnådd. 

Moss kommune, Moss Havn og Moss Drift og Anlegg står sammen om å rydde Sjøbadet slik at Blått Flagg kan heises og vurderer fortsatt å bytte sanda på Sjøbadet dersom andre tiltak ikke viser seg å ha god nok effekt.

-  Vi så allerede tidligere denne uken at vår egen strandsilingsmaskin ikke ga tilstrekkelig effekt. Da  vi ikke kunne utelukke at en beskjeden mengde av armeringsfiber i plast på nytt kan sige inn på stranda, ville vi avvente med å bytte ut sanda til vi hadde prøvd en sandsilingsmaskin som er mer effektiv og finmasket enn den vi selv har. Vi har nå fått på plass en slik maskin, men regnvær har gjort at den tidligst kan tas i bruk lørdag 18.juni. Det er så enkelt som at sanda må være tørr for å kunne siles. Det er meldt pent vær neste uke og vi håper da at mye kan være gjort, sier Jørn Ivar Stamm, daglig leder i Moss Drift og Anlegg.

-  Armeringsfiber av plast er små og vanskelig å fjerne. Jeg beklager at vi ikke har fått dette til slik at vi kan heise det blå flagget i dag. Vi håper at den nye maskinen som Moss Drift og Anlegg nå har fått tak i vil gi tilstrekkelig effekt slik at Blått Flagg kan heises på Sjøbadet. Vi holder samtidig muligheten åpen for at sanda må byttes. Vi kan dessverre ikke garantere at det ikke vil komme nytt tilfang av armeringsfiber i plast til Sjøbadet, men dette vil være av et beskjedent omfang som vil kunne tas opp kontinuerlig ved bruk av eget utstyr. Jeg vil også understreke at masser som inneholder armeringsfiber av plast ikke har blitt benyttet siden 8.april. Denne type masser vil heller ikke bli benyttet når tildekkingen av havbunnen gjenopptas etter 15.september, sier Øystein Sundby, havnesjef Moss Havn.

Bakgrunn

Moss kommune gjennomførte på eget initiativ en kontroll av Sjøbadet fredag 3.juni. Kontrollen ble gjennomført for å forsikre innbyggerne om at alle miljøkravene som stilles til en Blått Flagg strand var innfridd før det blå flagget ble reist.  Kontrollen 3.juni avdekket dessverre en større mengde av armeringsfiber i plast. Dette gjorde at Sjøbadet ikke kunne heise det blå flagget 5.juni, slik det ble gjort på Tronvikstranda og i Nesparken.

Påfølgende uke fikk Moss Drift og Anlegg, på oppdrag fra Moss Havn, oppgaven å rense stranda for armeringsfibre i plast. Stranda ble renset ved bruk av kommunens egen strandrensingsmaskin gjentatte ganger. I tillegg ble sanda i strandbelte, et område på ca. fem meter, skrapt bort. Disse tiltakene ga ikke tilstrekkelig effekt og torsdag 16.juni fikk vi tilbakemelding fra FEE om at vi måtte utføre ytterligere tiltak for å rense stranda før det blå flagget kan heises.

Plastfibrene er rester etter masser som ble brukt i forbindelse med tildekkingen av havbunnen utenfor Moss Havn tidligere i år. Moss Havn stanset allerede 8.april i år å bruke masser som kunne inneholde armeringsfiber av plast. Denne type masser vil heller ikke bli benyttet når tildekkingen av havbunnen gjenopptas etter 15.september. 

 

For mer informasjon kontakt:

Jens Terkelsen, kommunalsjef Moss kommune,  950 84 779

Therese Evensen, kommunikasjonsleder Moss kommune,  47 65 38 39

Fant du det du lette etter?