Partene i samarbeidsavtalen for areal- og transport i mosseregionen fikk 3. januar presentert veien videre i arbeidet med ny riksvei 19 gjennom Moss.

3.november la Statens vegvesen fram en mulighetsstudie for nye riksvei 19 gjennom Moss. Mulighetsstudien ga ingen klare anbefalinger. Partene møttes på nytt 3.januar 2018 og fikk da et innblikk i hvordan rådmannsutvalget vil jobbe videre.

Fylkesordfører Ole Haabeth, som leder det øverste nivået i samarbeidsavtalen, er tydelig på at vi ikke har noen tid å miste. 

- Alle partene i samarbeidsavtalen er opptatt av å finne en rask løsning for riksvei 19 gjennom Moss, men innser samtidig at det vil ta noe tid før vi er i mål. Mens vi jobber med riksvei 19 er det derfor nødvendig å iverksette løpende tiltak for å bedre framkommeligheten for de ulike trafikantgruppene i Moss, sier Ole Haabeth

I møtet 3.januar 2018 informerte rådmannsutvalgets om at de har opprettet to separate arbeidsgrupper for arbeidet med å løse trafikkutfordringene i Moss. Den ene gruppa skal jobbe fram den langsiktige løsningen for riksvei 19, mens den andre gruppa skal se på løpende tiltak som skal innføres fra og med 2019 og i en periode på 10-15 år framover. 

Samarbeidsavtalen forplikter partene til å jobbe for nullvekst i intern personbiltrafikk. Nullvekst er også en forutsetning for å få statlige midler til samferdselstiltak lokalt. 
 
- Vi må få på plass en løsning for riksvei 19. Men vi må samtidig ikke gå i den fella å tro at riksvei 19 løser alt. Hvis vi ikke endrer transportvaner vil det ta et par år fra ny riksvei 19 er på plass til veien igjen er overfylt. Det er derfor viktig at vi i perioden fram til ny riksvei 19 er på plass, iverksetter tiltak som gjør det mulig for befolkningen i Moss å endre reisevaner, fra privatbilen til sykkel, gange og kollektiv, sier ordfører i Moss Hanne Tollerud. 
 

Se presentasjonene fra styringsgruppas møte i samarbeidsavtalen 3.januar 2018:
Rådmannsutvalgets oppfølging av styringsgruppens oppdrag (PDF, 136 kB)
Oppstart av en bypakke (PDF, 289 kB)

Se mandatet til arbeidsgruppe for løpende/ avbøtende tiltak (PDF, 585 kB)
og langsiktig løsning for Rv19 Moss (PDF, 150 kB).

Les mer om samarbeidsavtalen
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45