Oppstart av forhandlnger om utbyggingsavtale - Saken gjelder gnr./bnr2/1729 og 2/1617. Detaljreguleringsplan - ID 364, Ryggeveien 33

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Moss kommune og Ryggeveien 33 AS, org nr. 988660078. Forhandlingene gjelder utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Ryggeveien 33, Plan ID 364.

Forhandlingene vil blant annet omfatte gjennomføring av teknisk infrastruktur som vei og VA-anlegg.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45