Oppstart av arbeid med kommuneplanen for Nye Moss og høring av planprogram

rygge_spore 4 - Klikk for stort bilde Kommunevåpen for Moss 001 - Klikk for stort bilde I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-12 varsles herved oppstart av arbeidet med kommuneplan. Samtidig legges planprogram ut på høring i henhold til PBL § 11-13.

Formålet med planarbeidet er å lage ny kommuneplan for nye Moss kommune for perioden 2020-2031. Det er et viktig formål å styrke kommuneplanen som strategisk styringsdokument for den nye kommunen. Det skal utvikles ny visjon for nye Moss kommune. De langsiktige strategiene skal tydeliggjøres og arealdelen skal utvikles i tråd med føringene i samfunnsdelen. Dagens arealdeler har bidratt til å realisere nasjonale og regionale mål for arealpolitikken. Dette bør videreføres og forsterkes. Samtidig er det forskjeller både i utførelse av kart og bestemmelser mellom de to kommunene, og det er nødvendig å lage en ny samlende arealdel.

Vi åpner samtidig for innspill vedrørende arealbruk i Moss og Rygge kommuner. Arbeidet med kommuneplanen vil startes i 2018 og stå ferdig i 2019, rett i forkant av overgangen til den nye kommunestrukturen.

Det skal legges opp til flere faser for medvirkning:

  1. Tidlige innspill til arealbruk
  2. Arbeidet med å lage ny visjon
  3. Informasjon rundt samfunnsdelen
  4. Medvirkning til arealdelen

Forslag til planprogram og vedtatt planstrategi finner du i filene under:

 

Disse er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhusene og på Bylab Moss.

Fristen for å komme med innspill til planprogrammet og tidlig innspill til kommuneplanarbeidet settes til 1. februar 2018.  Aktuelle innspill bes sendt til begge kommuner:

Rygge kommune                                                       Moss kommune
Larkollveien 9                                                            Postboks 175
1570 DILLING                                                           1501 MOSS
e-post: postmottak@rygge.kommune.no                  e-post: post@moss.kommune.no
www.rygge.kommune.no                                           www.moss.kommune.no 

Nye Moss - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45