Oppklaring av budsjettsituasjonen i Moss kommune. Det er meldt om underskudd på 6,6 millioner og rådmann kaller inn til budsjettkonferanse i august/ september.

Ref: artikkel i Moss Avis: https://www.moss-avis.no/nyheter/moss-kommune/budsjett/krisemote-om-millionunderskudd-i-moss-gar-mot-underskudd-pa-60-millioner/s/5-67-664492

Moss Avis skriver i sin artikkel at Moss kommune går mot et underskudd på 60 millioner og at rådmannen innkaller til krisemøte. Dette stemmer ikke. I inneværende år er det meldt om et underskudd på 6,6 millioner kroner og det er ikke innkalt til noe krisemøte.

Rådmannen innkaller til en budsjettkonferanse i august/september som gjelder budsjettarbeidet for 2019. Her ser man betydelige utfordringer som kan ligge opp mot 60 millioner kroner. Rådmannen og hennes stab har allerede begynt arbeidet med å se på utfordringbildet for neste år, og har som vanlig en budsjettprosess på denne tiden som avrundes med en presentasjon i månedsskifte oktober/november.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45