Omlegging av bussrute 415/415 i Moss - rute Tronvik-Reier-Framnes

På grunn av kommunens arbeider med utskiftning av vann- og avløpsledninger i Th. Kittelsens gate, vil bussrute 415 og 416 kjøre om Camilla Collets gate, Sølyallèen, Helgerødgata og Trondvikveien. Omkjøringen gjelder i perioden fra og med 22.5.2018 til og med 1.9.2018.

Det vil ikke bli kjørt buss i Th. Kittelsensgate fra krysset med Camilla Collets gate og helt opp til Trondvikveien i denne perioden.

Følgende bussholdeplasser vil bli stengt: 

  • Reierhagen
  • Th. Kittelsens gate
  • Hermods gate
  • Ole Vigs gate

Det vil være mulig å benytte holdeplasser i Helgerødgata og det vil settes opp midlertidige holdeplasser i Sølyallèen ved Framnesveien.
Moss kommune beklager på forhånd de ulemper dette vil medføre.

For nærmere spørsmål om bussrute og rutetider ring på tlf: 177 eller se www.ostfold-kollektiv.no.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45