Offentlig ettersyn av reguleringsplan for gang- og sykkelvei på Kambo, langs Osloveien og Brevikveien

Statens vegvesen planlegger ny gang- og sykkelvei fra avkjøring til Wankels vei fram til grensa mot Vestby. Den skal ligge på vestsiden av Osloveien og sørsiden av Brevikveien.

Planen ligger ute på høring fram til 25. juli, og berørte parter og organisasjoner kan komme med innspill. Plandokumentene ligger som vedlegg på denne siden. Dokumentene kan også ses i Rådhuset og på Bylab i Dronningens gate 15.

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til Statens vegvesen.

Alle plandokumenter:

 
 
 
 
 
 
 
108953r_Fv. 311 - Vedlegg A2 Teknisk plan 2017.06.30.komprimert (kommer litt senere)
 
108953r_Fv. 311 - Vedlegg A2 Teknisk plan 2017.06.30 (kommer litt senere)
 
 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45