Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Rosenvinge Park - boligregulering

Teknisk utvalg vedtok 7.2.19 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Rosenvinge Park ut på høring. Du kan komme med innspill til planen innen 31.5.2019.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bymessig boligutvikling på tomten som tidligere huset Trio-Ving. Planforslaget legger til rette for å øke totalt tillatte bruksareal innenfor planområdet fra 22 000 kvadratmeter til 26 000 kvadratmeter, samt å kunne oppføre blokkbebyggelse i felt B2-b. Tidligere felt B3-c med boligformål tas ut av planen og erstattes med uteoppholdsareal (nå felt B7 og B8). alle feltene har fått nye betegnelser. Planen justeres slik at kart og bestemmelser er i samsvar med oppført bebyggelse. For øvrig er forslaget i tråd med tidligere vedtatt plan for området. Rosenvinges vei 12, 14 og 16 samt 30 og 32 er godkjent oppført etter tidligere plan.

Det ble varslet oppstart av planarbeidet i september 2017.

Plandokumentene kan også sees i foajeen på Moss rådhus og på Bylab i Dronningensgate 15. Hvis du har merknader og innspill til forslaget kan du sende dette til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller som e-post til post@moss.kommune.no.

Frist for innspill er 31.5.2019.

Planforslaget er behandlet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10.

Har du spørsmål om planforslaget kan du ta kontakt med Mariann Dalseth, mariann.dalseth@moss.kommune.no, tlf.: 47 48 77 05.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45