Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for ny veiforbindelse over Mosseelva, sentrum til Verket

Planforslaget legger til rette for ny veiforbindelse over Mosseelva, og foreslår Gudegården til bevaring. Planen legges ut med to alternativer, 2A og 2B.
Frist for innspill er 3. mai.

Bystyret vedtok 11.sep. 2018 og legge to alternativer for ny veiforbindelse over Mosseelva ut på høring. Begge planforslag legger til rette for å etablering av en ny veiforbindelse over Mosseelva, fra krysset Storgata/Henrich Gerners gate/Gudes gate til Bert Ankers gate på Verket.
Gudegården foreslås regulert til bevaring. Kryssområdet foreslås utformet etter prinsippene om sambruk av areal eller «shared spaces». Her er formålet å forbedre samspillet mellom brukergrupper av et gaterom samt bymiljøet.

Alternativene skiller seg på følgende punkt:

  • Alternativ 2A er kun for kollektivtrafikk, gang og sykkel.
  • Alternativ 2B er åpen for allmenn biltrafikk.
Se vedlagte plandokumenter og vedlegg. Dokumentene kan og kan sees på rådhuset og Bylab i Dronningens gate 15.

Gi innspill:

Frist for innspill er 3.mai 2019. Innspill til forslagene sendes til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss, eller til post@moss.kommune.no.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45