Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av lavinntektsfamilier 2019

Fritidserklæringen, illustrasjon - Klikk for stort bilde Den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan gjennom tilskuddsordningen søke om tilskudd som:

a)       Bidrar til at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b)      Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c)       Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne. Aktuelle søkere bes sette seg godt inn i tilskuddordningens formål og øvrige krav som finnes sammen med søknadsskjema på https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsfrist er 10. desember 2018.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45