Nå starter detaljreguleringen av Kambo, areal mot Kulpe og NSO

Målet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse. Det er delområder BKS1, B1b, o_G1, o_AGH1 og deler av BAH1 samt tilgrensende veier som skal detaljreguleres. Planområdet ligger i dagens NSO-industriområde nord for Kambo stasjon.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Kambo i Moss kommune.

For mer informasjon se vedlagt varsel fra utførende arkitekt.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 02.11.17 til:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
v/ Maj Jøsok, Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka.
Eller til e-post: maj@brodtkorb.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45