Moss kommune har vunnet pris for etisk handel

Ordfører og prosjektgruppen for Kirketorg-prosjektet (Moss kommune) - Klikk for stort bilde "Ikke for enhver pris"
Moss kommune gikk av med seieren i konkurransen som fremmer etiske aspekter i offentlige innkjøp for sitt Kirketorg-prosjekt. Prisen ble delt ut på DIFIs anskaffelseskonferanse i dag 5.november.

Sist endret 05.11.2015

-Vi kunne rett og slett ikke kjøpe "blodstein",
sier sier Cecilie Kildahl som jobber med etisk handel i Moss kommune. Da Moss kommune bestemte seg for å ruste opp Kirketorget til «byens sosiale rom» var valget enkelt hva angikk innkjøp av stein.


Krav om etiske aspekter ved innkjøp
Valget til Moss kommune om å stille krav til etisk handel har gitt resultater i form av KLPs «Ikke for enhver pris 2015», en pris som har til hensikt å fremme etiske aspekter ved innkjøp i offentlig sektor. Håpet er at innkjøpet også bidrar til det langsiktige arbeidet med å bedre arbeidsforholdene til arbeiderne i risikofylte bransjer.

Moss kommune har jobbet systematisk med etisk handel gjennom flere år
Ordfører Tage Pettersen er stolt av at byens sosiale rom får denne anerkjennelsen som «Ikke for enhver pris» gir. – Moss kommune har jobbet systematisk med etisk handel gjennom flere år, ikke bare fordi vårt medlemskap i Initiativ for etisk handel forplikter oss, men fordi dette er et nødvendig og riktig arbeid å prioritere. Det handler egentlig bare om å velge rett.

Steinproduksjon
har høy risikofaktor hva angår støy, støv, kjemikalier og bruk av sikkerhetsutstyr, samt utstrakt bruk av overtidsarbeid. Moss kommune valgte derfor å ekskludere leverandører som ikke jobbet systematisk med arbeidstakerrettigheter og helse, miljø og sikkerhet fra den offentlige anbudsrunden om innkjøp av ca 2000 kvadratmeter stein til Kirketorget. Dette kunne de gjøre gjennom å ha etisk handel som et kvalifikasjonskrav for å delta i anbudsrunden.

Moss kommune har vært medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) siden 2009.
Da det ble besluttet at Kirketorg-prosjektet skulle gjennomføres med krav om etisk handel tok kommunen kontakt med IEH for veiledning. – Sammen med IEH inviterte vi flere norske steinleverandører til et møte der vi gikk gjennom våre forventinger til leverandørens arbeid med etisk handel. Fra leverandørens side kom det fram at innkjøperes korte tidsfrister på leveranser faktisk bidro til dårligere arbeidsforhold for arbeiderne i steinbrudd og fabrikker. Dette gjorde at vi valgte å ha en lengre frist på leveransen, sier prosjektleder for Kirketorget i Moss kommune Sara Hagerup. Valget om leverandør falt til slutt på Beer Sten fra Fredrikstad og steinen som blir lagt på Kirketorget kommer fra Kina. 

Byens befolkning har viktig rolle
Kirketorg-prosjektet handler om mer enn etisk handel. I arbeidet med å prosjektere «byens sosiale rom» var det også viktig å inkludere byens befolkning i planene. Som følge av denne involveringen ble det i tillegg til lekeplass og ladestasjon for El-biler også lagt inn et «grønt» friareal etter ønske fra elevene ved Kirkeparken videregående skole. Kirketorg-prosjektet skal være ferdig i løpet av 2016.

Kontakt
Sara Hagerup, prosjektleder for Kirketorg-prosjektet, tlf. 95915350/47977158
Cecilie Kildahl, tlf 47253364

Mer informasjon
Besøk KLPs sider og les mer om prisen «Ikke for enhver pris», mer informasjon finner du også på hjemmesiden til initiativ for etisk handel.

Besøk hjemmesiden til Moss kommune og les mer om kommunes arbeid med etisk handel.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45