Moss har fått 4,4 millioner til sykkeltiltak

Moss kommune søkte høsten 2018 samferdselsdepartementet om 4,4 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen for økt sykkelbruk. Midlene er nå fordelt og Moss kommune har fått de 4,4 millionene vi søkte om.

Midlene skal brukes til å tilrettelegge bedre for gående og syklende gjennom Skarmyra-området og området parallelt med Helgerødgata (nordsiden). Kommunen vil nå gå i gang med å finne de beste løsningene både for området, og for de som går og sykler.

De nevnte strekninger er i den nye sykkelplanen for nye Moss foreslått som hovedruter for Moss og Rygge. Planen ligger nå ute på høring, med høringsfrist 20. februar 2019.

Les mer om tildelingen av midler fra samferdselsdepartementet her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/785-millionar-kroner-til-meir-sykling-og-gaing-pa-fylkeskommunale-og-kommunale-vegar-i-2019/id2624112/

Les mer om sykkelplanen her:
https://www.moss.kommune.no/kunngjoringer/sykkelplan-for-moss-og-rygge-pa-horing.640014.aspx

Kontakt:
Cecilie Kildahl, prosjektleder grønn kommune, t. 472 53 364

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45