Moss 2019 – Norges neste mest attraktive by?

Klikk for stort bilde Moss kommune har søkt den statlige prisen om å bli Norges mest attraktive by i 2019. Prisen – som i fullt navn heter – Attraktiv by: Statens pris for by- og stedsutvikling – skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling.

-    Moss er i kraftig utvikling og vi ser konturene av en urban, moderne og ikke minst attraktiv by, sier ordfører Hanne Tollerud. – Vi har i 15-20 år jobbet målrettet for en bærekraftig byutvikling og begynner nå å høste fruktene av det, legger Tollerud til. – Om noen år har vi også en dobbeltsporet jernbane, et sentrum med en miks av arbeidsplasser, boliger og handel, og et yrende kulturliv som byr by et spekter av konserter, kunst og aktiviteter, avslutter hun.


I søknaden fra Moss kommune står det blant annet at:

  • Moss har de siste 15-20 årene jobbet målrettet for en bærekraftig byutvikling. Kommunen har tatt viktige strategiske grep i sitt planarbeid og fulgt opp dette gjennom konkrete tiltak. I søknaden fremheves arbeidet med en samordnet areal- og transportplanlegging, sentrumsutvikling, kultur og kulturminnevern, klima og miljø, Smart Moss havn, fjernvarme og grøntstruktur og friluftsliv.
  • Etableringen av Kirketorget med lekepark og kunstfrossen skøytebane i Kirkeparken trekkes fram som konkrete eksempler som har hevet byens attraktivitet  og omdømme.


Les om prisen Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45