Lavere sykefravær blant ansatte i Moss kommune

Klikk for stort bilde pixabay.com "Lavere sykefravær i Moss kommune, dette er vi selvfølgelig veldig glad for", sier rådmann Bente Hedum.

Sykefraværet 2.kvartal i Moss kommune i 2018 er på 8,3%.

Samlet sett har nedgangen i sykefraværet funnet sted både innen pleie/omsorg og skole/barnehager. I øvrige virksomheter har det samlet sett vært noe økning i sykefraværet.

Utviklingen av kommunens sykefravær 2.kvartal har hatt en jevnlig nedgang de siste fire årene med 10,8% i 2015, 9,4% i 2016, 9,0% i 2017 og 8,3% i 2018. Innen pleie/omsorg er sykefraværet redusert fra 10,9% til 10%.

Melløsparken sykehjem har redusert fraværet fra 17,2% til 7,9% sammenlignet med 2.kvartal 2017, og har hatt en betydelig nedgang ved samtlige avdelinger. Hjemmebaserte tjenester kan også vise til en god nedgang i
fraværet fra 12,9% i 2.kvartal 2017 til 9,9% for samme periode i 2018. Det samme gjelder Bo- og servicetjenester som har redusert fraværet i perioden fra 11,4% til 9,9%. Tjenester for funksjonshemmede har hatt en økning fra 11,6% 2.kvartal 2017 til 12,6 i 2018.

For skoler og barnehager har det samlet sett vært en nedgang i fraværet fra 8,8% til 8,3% for 2.kvartal. Ved skolene har det vært både oppgang og nedgang i sykefraværet. Bytårnet, Verket, Krapfoss, Melløs og Reier har alle hatt en god nedgang i sykefraværet. Her bemerkes spesielt Melløs skole som har redusert fraværet fra 6,4% i 2017 til 2,7 i 2018. 

Det er tydelig nedgang i sykefraværet ved samtlige barnehagevirksomheter. Her nevnes spesielt Grindvold som har redusert sitt fravær fra 12,8% i 2017 til 7,1 % i 2018. Jeløy barnehager ligger høyest i perioden, men har redusert fraværet med 3,8 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Åvangen barnehager har det laveste fraværet blant barnehagene med 5,5% i 2.kvartal. I tillegg er det betydelig nedgang i sykefraværet på Ramberg og Glassverket barnehager. Ramberg barnehage i 2.kvartal viser en nedgang fra samme kvartal på 9 prosentpoeng (fra 19,2% til 10,3% - halvering av sykefraværet).

Innen øvrige virksomheter har sykefraværet samlet sett holdt seg forholdsvis stabilt i 2.kvartal de to siste årene, men med en liten økning fra 5,2% i 2017 til 5,5% i 2018. Verdt å nevne er Nav (kommunal del) som har hatt en betydelig nedgang i fraværet sammenlignet med samme periode i fjor.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45