Kunngjøring av oppstart om forhandlinger om utbyggingsavtale, gjelder gnr. 1 bnr. 3761 og gnr. 1 bnr. 1241, Detaljreguleringsplan for Glassverket 2

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Moss kommune og Glassverket Bolig AS, org.nr. 918 308 121.
 
Forhandlingene gjelder utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Glassverket 2.
 
Forhandlingene vil blant annet omfatte gjennomføring av teknisk infrastruktur som vei og vann- og avløpsanlegg.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45