Kulturminneplan

Moss bystyre vedtok 11.desember 2017 "Kommunedelplan kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017-2029".

Planen omhandler kulturminner i Moss og vil legge føringer for hvilken politikk Moss kommune skal ha på kulturminneområdet, og hvilke bygninger og anlegg som skal bevares.

Planen bygger på tidligere vedtatte bevaringsplaner, bevaringsplan fra 1979 og kommunedelplan kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2009-2021. I tillegg til det som er vernet gjennom kulturminneplanen, er en rekke bygninger og anlegg fredet eller regulert for bevaring gjennom reguleringsplaner.
I plandokumentet er disse omtalt i vedlegg 3.

Plandokumentet følges av et vedlegg som gir en beskrivelse og vurdering av anleggene som er omtalt i planen. Du kan laste ned begge dokumentene her:
Kommunedelplan kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017-2029 (PDF, 10 MB)
Vedlegg til kulturminneplan - verdivurderinger (PDF, 7 MB)

Du kan også hente ferdig trykket utgave gratis på Bylab.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45