Kostnader knyttet til leie av midlertidig skolebygg og transport for Hoppern-elevene

Det er ingen ting som per i dag tilsier at kostnadene knyttet til leie av midlertidig skolebygg og transport av Hoppern-elevene vil overstige det totale estimatet på 23 millioner kroner.

Hver måned blir formannskapet i Moss informert av rådmannen om økonomisk status. I denne informasjonen viser rådmannen til områder hvor kommunen kan komme til å bruke mer eller mindre penger enn forutsatt i inneværende års budsjett.

13.mars informerte rådmannen formannskapet om en manglende budsjettdekning inneværende år knyttet til midlertidig skolebygg og transport for Hoppern- elevene. Fram til de faktiske kostnadene til dette er kjent har det vært lagt til grunn at kostnadene delvis skulle tas innenfor ordinære budsjettrammer. Avviket som rådmannen informerte formannskapet om, handlet derfor ikke om et avvik i forhold til prosjektets estimat på 23 millioner kroner, men i forhold til manglende dekning til transport og husleie på 2017 budsjettet.

Det er altså ingen ting som per i dag tilsier at kostnadene knyttet til midlertidig skolebygg og transport av Hoppern-elevene vil overstige det totale estimatet på 23 millioner kroner.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45