Kirkens Bymisjon Østfold skal koordinere frivilligheten i Moss

Moss kommune har signert kontrakt med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold om drift av frivillighetskoordinator. Kontrakten har varighet fra 1. desember 2016 til 31.desember.2017, med opsjon for oppdragsgiver til inntil ett års forlengelse. Frivillighetskoordinator har arbeidsoppgaver knyttet opp til kommunens fagplaner innen frivillighet og helse- og omsorg, samtidig som det er viktig å løse andre  oppgaver og prosjekter som oppstår i perioden.
 
Frivillighetskoordinator vil være ansvarlig for oppgaveløsning og nødvendig framdrift i ulike prosjekter. Frivillighetskoordinator vil bidra til rekruttering av frivillige, både til kultur- og omsorgssektoren, samt veilede og drive kompetanseheving ovenfor frivillig sektor.  Det legges opp til jevnlige samarbeidsmøter mellom frivillighetskoordinator og den kommunale administrasjonen.
 
Frivillighetskoordinator:

Cathrine Aasen Roksvåg
Tlf. 97 77 50 97
cathrineaasen.roksvag@bymisjon.no

For mer informasjon kontakt rådgiver Agnethe Weisæth, tlf. 98 49 92 96
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45