Inngått utbyggingsavtale for Kilsbakken

Det kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bakke Prosjekt og Moss kommune.

Fremforhandlet utbyggingsavtale ble behandlet i Moss bystyre 26.9.2019 i sak 060/19. Utbyggingsavtalen er også behandlet i teknisk utvalg 24.9.2019 i sak 089/19.

Utbyggingsavtalen regulerer i hovedsak opparbeiding av vai, vann- og avløpsledninger slik det fremkommer i reguleringsplan 382.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45