Fotterapeut til helsevirksomheter (tjenestekonsesjon)

Klikk for stort bilde  

8 av våre helsevirksomheter søker etter fotterapeut som ønsker å drive selvstendig næringsvirksomhet mot beboere.

Vi stiller med lokaler og utstyr og dekker en del driftsutgifter, du holder bærbart utstyr selv, og drifter klinikken som din egen.

Du kan delta i konkurranse om én eller flere delkontrakter:

  1. Orkerød sykehjem - Oppstart 01.01.20
  2. Peer Gynt helsehus - Oppstart 01.01.20
  3. Melløsparken sykehjem - Oppstart 01.01.20
  4. Ekholt sykehjem - Oppstart 01.01.20
  5. Eskelundstunet omsorgsbolig og dagsenter - Oppstart 01.01.20
  6. Rosnes og Eddaveien bofellesskap – Oppstart så snart som mulig
  7. Skoggata bo- og servicesenter - Oppstart så snart som mulig
  8. Melløs bo- og servicesenter – Oppstart 01.01.20

For fullstendig oversikt, konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon, ta kontakt på e-post:
post@moss.kommune.no. Her vil det også være nærmere forklart hvordan du kan søke. Oppgi saksnummer 19/5569 ved henvendelse til kommunen.

Det stilles krav om offentlig godkjenning som fotterapeut, relevant kompetanse og erfaring vektlegges.

Du må ha gode norskkunnskaper, være samarbeidsvillig, like å omgås mennesker og ha gode kommunikasjonsevner samt takle utfordrende adferd og ulike funksjonshemminger.

Frist: 10. november 2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45