Første kommunestyre i nye Moss 9. oktober

Klikk for stort bilde Fra 1. januar 2020 blir Moss og Rygge en kommune. I høst er det gjennomført valg for den nye kommunen, og 9. oktober avholder vi det første kommunestyre i nye Moss. 

Les mer om resultatene av valget for nye Moss her 

Når samfunnssalen i Moss står ferdig oppusset skal kommunestyremøtene holdes der, men inntil den står klar finner vi alternative lokaler for møtene. Møtet den 9. oktober skal holdes på Rygge ungdomsskole og møtestart er kl. 09.00. Vanligvis streames kommunestyremøtene, men av praktiske årsaker blir ikke streaming mulig før samfunnssalen står klar.

Hva skjer på det første kommunestyremøtet?

Nederst på siden finner du fullstendig liste over alle sakene det nye kommunestyre skal behandle. Blant annet skal kommunestyret velge ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer til formannskap og ulike råd, styrer og utvalg. 

Kommunestyret skal også vedta godtgjøringsreglement og saksbehandlingsreglement. Et godtgjøringsreglement tar for seg arbeidsgodtgjøring og dekning av tap og utgifter folkevalgte har i sine verv for nye Moss kommune.

Saksbehandlingsreglementet er kommunestyrets kjøreregler, og beskriver blant annet ansvarsområder, hvem som møter, hvordan avstemming skjer og selve gjennomføring av møtet. Møtene i kommunestyret er åpne for innbyggere og alle som ønsker å være tilstede. Oppfølging av fellesnemdas vedtak i juni om å innføre om åpen halvtime før kommunestyre- og utvalgsmøtet er også beskrevet saksbehandlingsreglementet. Hensikten med åpen halvtime er å gi innbyggere i Moss mulighet til å påvirke og skaffe informasjon om det som skjer i kommunen. I åpen halvtime kan innbyggere i Moss som gis anledning til stille spørsmål, informere og orientere til representantene i kommunestyret.

Hvorfor gjennomføres det møter i kommunestyret for nye Moss før 1. januar 2020?

Alle saker som angår den nye kommunen, skal behandles av det nye kommunestyret. Dette gjelder for eksempel budsjett.  Saker som angår avvikling av Moss og Rygge kommuner blir behandlet i de politiske organene Moss og Rygge.


Saker til kommunestyremøtet 9. oktober 2019

 

Her finner du alle saksdokumentene 

001/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 for Moss kommune
 002/19 Valg av medlemmer og varamedlemmer til formannskapet i Moss kommune for perioden 2019 - 2023 
003/19 Valg av ordfører for Moss kommune for perioden 2019 - 2023 
004/19 Valg av varaordfører for Moss kommune for perioden 2019 – 2023
 005/19 Valg til kontrollutvalg for Moss kommune for perioden 2019 - 2023 
006/19 Valg av medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder til utvalg i Moss kommune for perioden 2019 - 2023 007/19 Valg til diverse styrer, råd og utvalg for perioden 2019- 2023 
008/19 Prinsipper for oppnevning av eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsråd og flerkulturelt råd 009/19 Delegeringsreglement for nye Moss kommune 
010/19 Saksbehandlingsreglement for kommunestyret i nye Moss kommune 
011/19 Godtgjøringsreglement for folkevalgte organer 
012/19 Oppsigelse - Moss kommunale pensjonskasse 
013/19 Søknad om fritak fra politisk verv - Inger-Lise Skartlien (Ap) 
014/19 Fritak fra politiske verv - Trond Vidar Martinsen - Ny Kurs 
015/19 Møteplan for politiske møter 1. og 2. halvår 2020 for nye Moss kommune
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45