Flytting og ombygging av 47 kV ledninger fra Kambo til Moss – varsel om oppstart av hogst langs traseen

MKEiendom vil starte opp hogst langs kraftledningstraseen og adkomstveier/terrengslep til mastepunktene. Dette er for å klargjøre for bygging av kraftledningene på strekningen Kambo - Moss. Oppstarten er mandag 10. desember.

Næsbø Skog AS er ansvarlig for hogsten langs traseen. Hogsten vil forgå fra desember 2018 og til mars 2019.

Framdriftsplan:
Desember 2018, alt hogges mellom Kambo Trafo og EG, alt virke lunnes og hogstavfall lunnes klart for oppflising. 
Januar 2019, Alt hogges fra mast 256103 til midt på Patterød tjernet og alt fra Tigerplassen og til undergang Gjerrebogen påstartes, hogstavfall lunnes opp for oppflising. Nødvendig sporsletting startes og vil foregå helt ut prosjektet. 
Februar 2019, Tigerplassen til undergang Gjerrebogen ferdigstilles og hogstavfall lunnes for oppflising. 
Mars 2019, Kinnarps til midt på Patterødtjernet ferdigstilles, alt av hogstavfall flises og leveres. 
Utkjøring og leveranse av virket vil foregå underveis i hele prosessen. 
Vær og føreforhold vil kunne påvirke framdriftsplanen, og vi vil sammen med byggherren jobbe for best mulig framdrift og resultat for alle parter. 
​​​​​​​Fremdriftsplan (PDF, 244 kB)

Kart:
Kart kunngjøring hogst del 1 (PDF, 427 kB)
Kart kunngjøring hogst del 2 (PDF, 470 kB)
Kart kunngjøring hogst del 3 (PDF, 743 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45