Et tilfelle av lungetuberkulose på en videregående skole i Moss.

Elever og ansatte på gjeldende skole har blitt informert.

Tuberkulose er en alvorlig, men lite smittsom sykdom som kan behandles effektivt. Det er bare de som har hatt langvarig og tett kontakt med en person med lungetuberkulose som regnes som utsatt for smitte. Erfaringsmessig blir svært få av de smitteutsatte smittet. Dessuten er det bare noen få av dem som er smittet som senere utvikler sykdommen. Risikoen for elever og ansatte også ved skolen hvor ette tilfelle er avdekket er altså liten.

Symptomer på tuberkulose:
Nyoppstått hoste som har vart i over 3 uker, smerter i brystet, nattesvette, redusert allmenntilstand, tretthet, dårlig matlyst og vekttap. Ved mistanke om sykdom, ta kontakt med fastlegen din.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45