Enveiskjøring i Abelsgate fra 30. mai

Bedre framkommelighet for gående og syklende til og fra sentrum
For å legge bedre til rette for gående og syklende må bilen noen ganger vike. Miljø- og samferdselsutvalget i Moss kommune har som en del av tiltakene skissert i strategisk plan for sykkel i Moss, vedtatt et prøveprosjekt der Abelsgate blir enveisregulert. Prøveprosjektet starter 30. mai 2017. For bilistene betyr dette at det kun vil være mulig å kjøre bil i denne gaten fra sentrum til Krapfoss. Den andre veibanen vil bli gjort om til en tosidig sykkelvei.

Abelsgate er den raskeste veien å gå eller sykle Krapfoss til sentrum, og barn- og ungdom fra Krapfoss skole bruker Abelsgate når de skal til Mossehallen og sentrum.

Gjennom barnetråkk-prosjektet har elever fra Krapfoss skole gitt oss tilbakemeldinger på at fortauet er så smalt at de må ut i veibanen når de møter noen. Disse innspillene, sammen med innspill fra syklister som opplever Abelsgate utrygg,  var avgjørende når vi foreslo for politikerne å gjøre Abelsgate enveiskjørt, sier barnetråkk- og sykkelansvarlig i Moss kommune Cecilie Kildahl. 
 
Abelsgate blir i første omgang enveisregulert i en periode på ca 6 måneder. Vi vil underveis i prøveprosjektet måle hvordan enveisreguleringen vil påvirke trafikkbildet i tilstøtende gater. Abelsgate er per i dag så smal at det ikke er mulig å tilrettelegge for syklister og gående samtidig som vi opprettholder to kjørefelt. Det er heller ikke mulig å utvide det totale veiarealet. 
 
- Prøveprosjektet består i å stenge en veibane og gjøre den andre til tosidig sykkelvei. Vi vil måle effekt og konsekvenser underveis for å få et bilde på om dette er et tiltak som bør bli permanent. Ved en permanent ordning vil fortauet og sykkelvei utbedres ytterligere, sier kommunalsjef Jens Terkelsen.
 
Husstandene i Abelsgate vil få eget informasjonsbrev fra Moss kommune om prøveprosjektet.
 
For mer informasjon kontakt:
Rådgiver i Moss kommune, Cecilie Kildahl tlf. 47253364
Ingeniør i Moss kommune, Ernst Ole Bekkedal tlf. 471 58 118
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45