Ekstrastønad til barnehage-/skolestart

For forsørgere av barn som starter nytt barnehageår/skoleår

I henhold til politisk vedtak i Moss kommune er det besluttet at det kan innvilges ekstra stønad til familier som har barn som skal begynne på et nytt barnehageår/skoleår i august 2018. Den ekstra stønaden utgjør kr 500,- per barn som skal starte i barnehage, grunnskole eller videregående skole. Stønaden er ment å bidra til at barnehage- og skolestart blir en mindre belastning for familiens økonomi. Stønaden er ment å dekke utgifter til for eksempel nytt barnehagetøy/skoletøy, matboks, drikkeflaske, pennalhus, blyanter, skolemelk etc. 
 
Du kan søke om denne ekstrastønaden dersom du:
-          Forsørger barn som skal starte på nytt barnehageår/skoleår i august 2018
-          Mottar økonomisk stønad (sosialhjelp) i august og/eller september
 
For å søke benytter du ordinært søknadsskjema som fås på NAV Moss eller fylles ut elektronisk: søknad om økonomisk stønad. Søknaden leveres til NAV Moss. Du må kunne dokumentere at du forsørger barnet. Dersom barnet skal starte i barnehage eller videregående skole, må også dette kunne dokumenteres. (Grunnskole trenger ikke å dokumenteres.) 
 
Søknadsfrist: 15. september 2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45