Brukerundersøkelser for byggesaksbehandling og vann- og avløpstjenester

Vi arbeider med å skape bedre byggesaksbehandling og bedre vann- og avløpstjenester
Da er det viktig for oss å vite hvordan brukerne opplever kvaliteten på våre tjenester.

Vi vil derfor i uke 10/2018 sende ut invitasjoner til å delta i brukerundersøkelser. Med invitasjonen følger et spørreskjema med passord. Brevet går ut til 1000 tilfeldig utvalgte vann- og avløpsabonnenter. For byggesaksundersøkelsen vil det sendes ut invitasjon til cirka 400 søkere og tiltakshavere som har hatt byggesaker til behandling i 2017.  

Undersøkelsen er elektronisk og besvares ved å gå inn på www.bedrekommune.no og bruke det passordet som blir oppgitt i tilsendt invitasjon. Brukerundersøkelsen besvares der. Alternativt kan man fylle ut spørreskjemaet og sende det til oss i den frankerte svarkonvolutten som følger med.

Svarene på spørsmålene vil gi oss god oversikt over hva vi bør bli bedre på.
Alle svarene blir behandlet anonymt og deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper på denne måten at vi kan få hjelp til å skape bedre kvalitet på tjenestene.

Vi takker på forhånd for deres hjelp i vårt forbedringsarbeid.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45