Boligsoneparkering - Skarmyra nord

Moss Kommune innfører boligsoneparkering på Skarmyra nord fra 11. februar 2019. Ordningen med boligsoneparkering betyr at beboerne i området får prioritet. Det bidrar til å skape et bedre bomilø og et tryggere trafikkbilde.

Hvordan fungerer det?

Du som bor på Skarmyra nord må derfor søke om parkeringskort hvis du ønsker å parkere i gaten i tidsrommet 08.00–17.00 på hverdager. Det er tillatt med korttidsparkering inntil 3 timer uten parkeringskort.

I tidsrommene 17.00–08.00, samt lørdag og søndag/helligdager, vil alle kunne parkere uten å ha parkeringskort. Motorsykkel og moped trenger ikke kort. Kortet er gratis, gjelder for ett år og blir registrert på kjøretøyet.

Alle husstander får ett kort etter søknad. I spesielle tilfeller kan det søkes om et ekstra kort.

Hvem kan søke om parkeringskort?

Følgende betingelser må oppfylles:

  • Personen som søker må være folkeregistret på Skarmyra nord.
  • Kjøretøyet må være registrert på søker.
  • Hvis det skal søkes om kort et tilleggskort må det ikke være mulig å anlegge parkeringsplass på egen tomt.

Vi trenger følgende info:

  • Navn og adresse på eier av kjøretøy
  • Registreringsnummer på kjøretøy

Det kan søkes på epost, telefon/SMS eller brev til:
•    Epost: hilde.kristiansen@moss.kommune.no
•    Telefon/SMS: 489 51 815 , Morten Larsen
•    Post: Moss Kommune, Plan miljø og Teknisk v/ Hilde Kristiansen, P.B. 175, 1501 MOSS 
 

Fant du det du lette etter?