Barnehagetoget i sentrum, onsdag 16. mai 2018

  • Sandbukta barnehage
  • Glassverket barnehage
  • Verket barnehage
  • Kråka Fus Kulturbarnehage

Ovennevnte barnehager har gått sammen om å arrangere det tradisjonsrike barnehagetoget i Moss sentrum onsdag 16. mai. I tillegg vil Moss Skolemusikkorps spille i toget.

Glassverket barnehage går først i toget, deretter kommer  korpset, Kråka Fus Kulturbarnehage, Verket barnehage og Sandbukta barnehage til slutt.

Oppmøte ved Storebro kl. 13:15, togavgang blir kl. 13:30.

Før avmarsj vil Moss Skolemusikkorps spille ”Ja vi elsker”, og det er hyggelig om alle er med og synger. Ruten for toget blir bort Kongensgate, til høyre ned Torggata, inn til venstre i Dronningsgate,  og avslutning ved Paviljongen i Kirkeparken.Der vil korpset spille noe selvvalgt før arrangementet avsluttes.

Det oppfordres til at alle blir stående i Kirkeparken til korpsene har spilt ferdig, og at vi gir dem en stor applaus til slutt.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45