Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 for den nye kommunen

Torsdag 31.oktober presenter rådmann Hans Reidar Ness det første årsbudsjettet for den nye kommunen.

Budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 er et digitalt dokument og du finner det her: Økonomiplan 2020-2023. Presentasjonen kan du se her. (PDF, 4 MB)

Formannskapet for den nye kommunen skal behandle budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 i sitt møte 27.november 2019. Endelig behandling skjer i kommunestyret for den nye kommunen 11.desember 2019.

Den 12. november avholdes budsjettkonferanse for kommunestyret i Vingparken kl. 11.00 - 13.30.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45