KUNNGJØRINGER
Publisert 13.11.2018

I november gjennomfører Moss og Rygge kommuner  lokaldemokratiundersøkelsen i samarbeid med KS. Undersøkelsen vil gi et bilde av hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i egne kommuner.

Publisert 09.11.2018
Åvangen - best i byen på å gå til skolen 1

På Åvangen mener de alvor når de er med på Gå til skolen-aksjonen. I år er nemlig skolen best i byen med hele 95,7 prosent deltagelse.

Ikke første gang Åvangen vinner

Siden 2010 har de stort sett gått av med seieren med unntak av noen år.

Publisert 06.11.2018

Rådmann Bente Hedum presenterte i dag sitt forslag til økonomiplan for årene 2019-2022. 

Publisert 02.11.2018

Stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen har stilt spørsmål vedrørende jernbanetrasé til samferdselsminister Jon Georg Dale. 

Publisert 01.11.2018

Mosseregionens nærinsgforening inviterer sammen med Moss og Rygge kommuner  til næringsfrokost tirsdag 6. november.

Publisert 01.11.2018
Fritidserklæringen, illustrasjon

Den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

 

Publisert 09.10.2018
Utdeling av kommunal oppmerksomhet 2015

Moss kommune deler hvert år ut en rekke priser til innbyggere som har gjort en innsats utover det vanlige. For å finne disse menneskene er vi avhengige av forslag og innspill fra dere på hvem dere tenker fortjener litt ekstra heder og ære.

Publisert 30.10.2018
Frivillighetsmelding

Utvidet frist til 2.11.2018, så det er fortsatt mulig å komme med høringssvar! På bakgrunn av vedtak i Helse- og sosialutvalg i Moss kommune, 25. september 2018, sendes med dette forslag på Frivillighetsmelding for Moss kommune 2019 på ekstern høring. Den rullerte utgaven er kortfattet og består av oppdateringer på fagfeltet og nye, konkrete tiltak som bør gjennomføres i 2019.

Publisert 26.10.2018

- I Moss er det i perioder i løpet av en dag mye kø, og nå er vi glade for å få flere forslag til hvordan vi kan bøte på køen langs riksvei 19, sier leder av styringsgruppa for samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen og fylkesvaraordfører, Siv Henriette Jacobsen.

Publisert 24.10.2018

Ordfører Hanne Tollerud er klar på at den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen ikke er velkommen til Moss kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45