KUNNGJØRINGER
Publisert 20.03.2018

Ungdommens bystyre i Moss (UBM) oppfordrer byens skoler, lag/foreninger og organisasjoner å søke økonomisk støtte til tiltak for barn og ungdom.

Publisert 19.03.2018
Kommunevåpen for Moss 001

                                                                                   

Publisert 16.03.2018
Kompostdunk

I år avholder vi to kompostkurs for deg som ønsker å lære deg mer om kompostering av matavfall. Kursene avholdes på by:lab 10. april og 16. april. 

Publisert 12.03.2018

Formålet er å støtte driften av de frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i kommunen.

Publisert 09.03.2018

Moss kommune har nå tatt i bruk eDialog slik at du enkelt kan sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, også selv om de er unntatt offentlighet.

Publisert 07.03.2018

Vi arbeider med å skape bedre byggesaksbehandling og bedre vann- og avløpstjenester
Da er det viktig for oss å vite hvordan brukerne opplever kvaliteten på våre tjenester.

Publisert 02.03.2018

Moss bystyre vedtok 11.desember 2017 "Kommunedelplan kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017-2029".

Publisert 02.03.2018

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge forslag til detaljreguleringsplan for del av Sponvika - Verksåsen, gnr/bnr 3/2584, 3124, 3125 og 3216 ut på høring med følgende endringsforslag: Maks etasjetall settes til fire etasjer, og maks kote øverste gesims settes til +69,2. Det vedlagte forslaget er revidert i tråd med TUs vedtak og har nå maks fire etasjer.

Publisert 19.02.2018

Skattelistene for alle eiendommer i Moss kommune er tilgjengelig for publikum i tre uker fra og med 23. februar 2018. Du finner listene i resepsjonen på Moss rådhus alle hverdager kl. 08.00 – 15.45.

Publisert 16.02.2018

Bystyret har 11.12.17 vedtatt at ordningen med fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester skal bringes til opphør. Fritt brukervalg gjelder tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp).

Det ble beklageligvis publisert feil tidspunkter for dette på Moss kommunes side i Moss avis fredag 16. februar, korrekte datoer står i denne artikkelen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45