KUNNGJØRINGER
Publisert 15.12.2017

På bakgrunn av vedtak i Moss kommunes helse og sosialutvalg den 5. desember 2017 sendes med dette forslag til rullering av helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus i Moss 2014-2018 ut på høring. Høringsfristen er 25. januar 2018.

Publisert 08.12.2017
Mossevann

Vannmåleravlesningskortene til alle eiendommene i Moss kommune sendes ut denne uken.

Publisert 07.12.2017
Avfallsfraksjoner

I forbindelse med jul og nyttår blir det omlegging av ordinære hentedager for avfall. I denne artikkelen kan du finne ut når avfallet blir hentet hos deg og når Solgård avfallsplass holder åpent.

 

 

 

 

 

Publisert 06.12.2017
rygge_spore 4

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-12 varsles herved oppstart av arbeidet med kommuneplan. Samtidig legges planprogram ut på høring i henhold til PBL § 11-13.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 05.12.2017
hustegninger

Vi ønsker å fortsatt gi innbyggerne trygg og effektiv tilgang til teknisk informasjon vedrørende byens eiendommer. Ved å gjøre arkivene våre digitale vil denne informasjonen sikres for fremtiden, kunne gjøres mer tilgjengelig og være med på å forenkle blant annet søknadsprosesser.

Moss og Rygge kommune har samarbeidet om investeringen og gjennomfører digitaliseringen samtidig.

 

I forbindelse med dette arbeidet ber vi om at de som ønsker informasjon fra det tekniske arkivet til kommunen fra og med 11.12.2017 sender en bestilling om dette i en e-post til kommunen.

Publisert 05.12.2017
Samarbeidspris

Mosseregionen og Moss krisesenter er i dag tildelt årets samarbeid- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen er på 250 000 kroner og skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Publisert 04.12.2017

Statens Vegvesen varsler utvidelse av planområdet for fordi det er behov for stedvis mer areal til bl.a. skjæringer og riggområde i forbindelse med ny gang- og sykkelvei langs Osloveien og Brevikveien fram til Akershus grense.

Publisert 30.11.2017

Bane NOR informerer om at de forberedende arbeidene fortsetter i henhold til oppsatt plan med riving av Kleberglaget, montering av høyspentkum og etablering av anleggsvei ved Sandbukta.

Publisert 30.11.2017

Amfi Bygg varsler nå om at de setter i gang reguleringsplanarbeid for felt S6 og S7 i sentrumsplanen. S6 omfatter Domustorget og bebyggelsen mot gågata. S7 omfatter dagens parkeringsplass vis a vis Domustorget, nederst i Torggata.

Publisert 23.11.2017

20.november behandlet formannskapet i Moss rådmannens forslag til årsbudsjett for 2018.

Formannskapets innstilling finner du her: Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2018 (PDF, 713 kB)

Rådmannens opprinnelige forslag til årsbudsjettet for 2018 finner du her:

 

Du kan også se dokumentene i resepsjonen på rådhuset i Moss.

Budsjettet skal endelig behandles av bystyret 11.desember. 

Har du innspill til den endelige behandlingen kan du sende dette til post@moss.kommune.no eller som papirpost til Moss kommune.
Frist for innspill er 7.desember

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45