KUNNGJØRINGER
Publisert 19.03.2019

Årsrapporten for samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling i mosseregionen gir en kort presentasjon av innholdet i avtalen, samt oppsummering av de viktigste sakene som ble behandlet i regi av samarbeidsavtalen i året som gikk.  Årsrapporten kan også fungere som et informasjonsdokument for andre som ønsker informasjon om hvilke saker som det samarbeides om i samarbeidsavtalen.

Publisert 15.03.2019
04924E6D-709C-4EFD-932A-1C1E8BB894F9

Fredag ble det besluttet i styringsgruppa for Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen at Miljøløftet Moss er det nye navnet på samarbeidet mellom Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Publisert 15.03.2019
Velferdsteknologi

Tid: 27. mars kl. 17:00 - 19:30.
Sted: kommunestyresalen, Rygge.
Samlingen er gratis. 

Publisert 14.03.2019
Smågutter spiller fotball

Lag og organisasjoner i Moss som har kultur- og idrettsaktiviteter for aldersgruppen 6 - 19 år som hovedformål kan søke om kommunalt drifts- og aktivitetstilskudd etter vedtatte retningslinjer. Søknadsfristen er 1. april.

Publisert 14.03.2019

Planforslaget legger til rette for ny veiforbindelse over Mosseelva, og foreslår Gudegården til bevaring. Planen legges ut med to alternativer, 2A og 2B.
Frist for innspill er 3. mai.

Publisert 05.03.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Moss kommune og Ryggeveien 33 AS, org nr. 988660078. Forhandlingene gjelder utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Ryggeveien 33, Plan ID 364.

Publisert 04.03.2019

Bane NOR har i et brev sendt Samferdselsdepartementet bedt departementet vurdere videre prosess for togparkering i Moss.

Publisert 21.02.2019
Tre grafiske kråker i flukt

Skattelistene for alle eiendommer i Moss kommune er tilgjengelig for publikum i tre uker fra og med 22. februar 2019. Du finner listene i resepsjonen på Moss rådhus alle hverdager kl. 08.00 – 15.45.

Publisert 20.02.2019
trineskeigrande-foto-mona-lindseth---venstre-38667872092_1d9d13e405_o

Trine Skei Grande presenterer forordet hun har skrevet til boken Arvegull om Rygge middelalderkirke mandag 25.februar.

Publisert 20.02.2019

Byarkitekten har vedtatt å legge justert forslag for detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning fra Årvoll til Vestby ut på begrenset høring. Du kan komme med innspill til planen.

Frist for innspill er 20.3.2019.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45