KUNNGJØRINGER
Publisert 22.07.2019
Siste treningstilbud, illustrasjon

Oppstart fredag 27.09.19 kl.12.30-13.30 og det er plass til 10 deltagere.

Publisert 25.06.2019

Fellesnemda vedtok i møtene 29.05.19 og 19.6.19 å legge ut følgende nye kommunale forskrifter på høring i perioden 24.6.19 til og med 1.9.19.

Publisert 26.06.2019

Fellesnemda vedtok i møte 19.6.19 å legge forutsigbarhetsvedtaket etter plan- og bygningsloven §17-2 ut til høring, med frist 1.9.2019.

Publisert 11.07.2019
Publisert 10.07.2019
Flex-informasjonsmote-facebook-eventimage-1920x1005px

Velkommen til en hyggelig lanseringsfest hvor livsglede står i fokus! I august lanseres Flex bestillingsreise i Moss, og i den anledning inviterer Østfold kollektivtrafikk og Moss kommune til en formiddag der eldre og aktivitet står i fokus.

Publisert 06.07.2019

Bystyret vedtok 18. juni detaljreguleringsplanen for Nore og Vanem felt I/L7-12.

Publisert 05.07.2019

Detaljreguleringsplanen for Sponvika - Verksåsen - bolig ble vedtatt av Bystyret i mai. Planen ble vedtatt uten rettsvirkning og med forutsetning om at en foreliggende innsigelse fra Statens vegvesen om utbedring av kryss på Tigerplassen ble løst. Den 18. juni vedtok Bystyret en rekkefølgebestemmelse om krav til regulering a krysset på tigerplassen, og dermed frafalt Statens vegvesen innsigelsen. Planen har nå rettsvirkning, og gjelder som den ble vedtatt i mai, med tillegg av rekkefølgebestemmelsen vedtatt i juni.

Publisert 05.07.2019

Teknisk utvalg vedtok 20.06.2019 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Mossehallen ut på høring. Du kan komme med innspill til planen innen 6 september 2019.

Publisert 04.07.2019
NAV

NAV Moss og Moss Voks har i prosjektet Jobbsjansen blitt utfordret av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å dokumentere ulikeopplæringsmodeller som kan føre til formell kompetanse for flyktninger med lav utdanning.

Publisert 03.07.2019


Du kan avgi tidligstemme i perioden 1. juli til 9.august.

Hvem kan tidligstemme?
Ordningen er ment for velgere som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden som er fra 12.08  til 06.09, eller på valgdagen 09.09.  

Hvor kan du tidligstemme i nye Moss?

Du kan tidligstemme på Moss rådhus og Rygge rådhus. På Moss rådhus kan du stemme i åpningstiden: kl. 08.00 – 15.00. I Rygge rådhus kan avgi stemme etter avtale. Dersom du ønsker å stemme i Rygge kan du kontakte politisk sekretariat på epost: politisksekretariat@rygge.kommune.no eller på telefon: 69 26 43 00.

Husk å ta med legitimasjon.

Du kan lese mer om valget her:

Valg i nye Moss
Valg.no

Fant du det du lette etter?