Tilskudd til kultur- og idrettsorganisasjoner

Moss kommune har en tilskuddsordning som er rettet mot foreninger, lag og organisasjoner som driver kultur- og idrettsarbeid i Moss.
 
Formålet er å støtte driften av de frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i kommunen.

Det kan søkes om aktivitetstilskudd til særskilte tiltak og/eller driftstilskudd som beregnes etter antall medlemmer i alderen 6 - 19 år.
Det kan i tillegg søkes om tiltak og prosjekter for å fremme økt inkludering og deltakelse blant barn og unge som har utfordringer med å oppfylle ordinære medlemsforpliktelser knyttet til å betale medlemskontingent, treningsavgift-/deltakeravgift eller utstyr.

Søknadsfristen er 1. april hvert år.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01