Skulpturbyen Moss

Moss er skulpturbyen. Rundt omkring i hele byen finnes det store og små skulpturer, i alt finnes det nær 100 kunstverk i form av skulpturer. De fleste av skulpturene er Moss kommune sine, men det er også mange som er i privat eie, enten av privatpersoner eller av for eksempel borettslag eller velforeninger. 

Selskabet til Moss Bys Vel ga i 2006 ut en unik bok med oversikt over alle skulpturene i Moss. I boka "Skulpturer i Moss" er det fotografier av alle skulpturene med henvisning til kunstner og plassering.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01