Fredede bygg

Klikk for stort bilde

Fredning etter kulturminneloven er det sterkeste vern en bygning eller kulturminne kan få. I Moss finnes ti bygninger og to forsvarsanlegg som er fredet. I tillegg finnes en del forminner som gravrøyser, boplasser, ferdselsårer og lignende som også er fredet. I samarbeid med Moss Historielag og Moss Ættehistorielag er både fredede og andre kulturminner i kommunen registrert på nettstedet naturkart/kulturminnekart

Liste over de fredede bygningene i Moss:

- Konventionsgaarden
- Folkets Hus (Kong Carl forsamlingshus)
- Gernergården
- Chrystiegården
- Konsul Petersons hus
- Maxegården
- Hafnergården
- Torderød Gård
- Tollboden
- Hovedbygningen på Grønli gård er pr 2015 gjenstand for fredning

Forsvarsverkene Orkerød Skanse og Torbjørnsrød Skanse (Bjørnåsbatteriet) ble fredet av Forsvarsdepartementet i 2004.

 
Konventionsgården - Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeStorgata 20
Konsul Petersons hus - Klikk for stort bilde
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01