Kulturminner og lokalhistorie

De mange historiske miljøene og kulturminnene i Moss representerer sammen den historiske utviklingen av byen.

Torvet 1912 - 17.mai - Klikk for stort bilde Moss bystyre vedtok 11. desember 2017 "Kommunedelplan kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017-2029". Planen omhandler kulturminner i Moss og vil legge føringer for hvilken politikk Moss kommune skal ha på kulturminneområdet og hvilke bygninger og anlegg som skal bevares.

Planen bygger på tidligere vedtatte bevaringsplaner, bevaringsplan fra 1979 og "Kommunedelplan kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2009-2021". I tillegg til det som er vernet gjennom kulturminneplanen, er en rekke bygninger og anlegg fredet eller regulert for bevaring gjennom reguleringsplaner. I plandokumentet er disse omtalt i vedlegg 3.

Plandokumentet følges av et vedlegg som gir en beskrivelse og vurdering av anleggene som er omtalt i planen. Plandokumentene kan lastes ned på høyre side eller hentes i trykket utgave på Bylab.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01