Kulturminner og lokalhistorie

Publisert av Tale Westvik. Sist endret 22.03.2016

Torvet 1912 - 17.mai - Klikk for stort bilde

De mange historiske miljøene og kulturminnene i Moss representerer sammen den historiske utviklingen av byen.
Moss kommune vedtok i 2010 Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. 
Kulturminneplanen vil i løpet av 2015-16 bli revidert og planprogrammet ble vedtatt i Skole- oppvekst og kulturutvalget i august 2015

 
I Moss kommunes sentrumsplan 2015-2027 er åtte av de historiske områdene i sentrum bevart med hensynssone kulturmiljø. På denne måten ønsker man å ta vare på byens identitet og historiske fotavtrykk inn i fremtiden.

I Moss finnes to museer, Moss by- og industrimuseum som er en del av Stiftelsen Østfoldmuseene og Moss Bryggerimuseum som er et privat museum (sommeråpent). Begge museene ligger i Møllebyen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01