Kulturminner og lokalhistorie

Publisert av Tale Westvik. Sist endret 22.03.2016

Torvet 1912 - 17.mai - Klikk for stort bilde

De mange historiske miljøene og kulturminnene i Moss representerer sammen den historiske utviklingen av byen.
Moss kommune vedtok i 2010 Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. 
Kulturminneplanen vil i løpet av 2015-16 bli revidert og planprogrammet ble vedtatt i Skole- oppvekst og kulturutvalget i august 2015

 
I Moss kommunes sentrumsplan 2015-2027 er åtte av de historiske områdene i sentrum bevart med hensynssone kulturmiljø. På denne måten ønsker man å ta vare på byens identitet og historiske fotavtrykk inn i fremtiden.

I Moss finnes to museer, Moss by- og industrimuseum som er en del av Stiftelsen Østfoldmuseene og Moss Bryggerimuseum som er et privat museum (sommeråpent). Begge museene ligger i Møllebyen.

Trine-Plakat-Fugl-Fønix-50x702

Mosseutstillingen «Moss 1937» på Skarmyra er det største arrangementet som noen gang har gjennomført i Moss. Utstillingen varte fra 9. juni til 29. august i 1937 og da utstillingen ble avsluttet etter 82 dager, hadde 300.000 besøkende vært gjennom telleapparatene.

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01