Byantikvar

Klikk for stort bilde

Byantikvaren er Moss kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern.
Byantikvaren har ansvar for registrering og vurdering av kommunens kulturminner og gir uttalelser til saker som berører verneverdige bygg og eiendommer, både ved enkelt byggesaksbehandling og forslag til kommunedelplaner og reguleringsplaner.


En prioritert oppgave er å gi råd og veiledning og bidra med informasjon om kulturminnevern til publikum og internt i kommunen.
 

Hvorfor skal vi ta vare på kulturminner?

Kulturarven utgjør vår kollektive hukommelse om tidligere generasjoners samfunn og levekår.
Kulturminnene er stadig truet - både av tidens tann og endret arealbruk. Fjerner vi et gammelt hus, en gravhaug eller et bykvartal, kan dette sammenlignes med å rive ut et blad fra historieboka.

Vi skal ikke ta vare på alt. Vår samtid og ettertid må få anledning til å utforme omgivelsene og etterlate seg fysiske spor. De kulturminner og kulturmiljøer som skal tas vare på, må derfor gjenspeile verdier som de fleste i vårt samfunn mener det er viktig å ta vare på.

Moss kommunes byantikvar kan kontaktes på e-post.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01