Priser og vedtekter

Pris pr plass for skoleåret 2019/20 er kr 3 400 pr år for elever bosatt i Moss, kr 4 100 for elever bosatt i Rygge, og kr 3 800 for elever bosatt i Våler. Satsene blir vedtatt årlig av kommunestyret i hver enkelt kommune.

Leie av musikkinstrumenter koster kr 540 pr år. For elever på visuelle kunstfag tilkommer en materialavgift på kr 320 pr år.

Påmeldingen er bindende for hele skoleåret. Dersom en elev ønsker å avbryte undervisningen midt i et skoleår, må elevavgiften likevel betales.

Elevavgiften betales hvert halvår. Den reduseres ikke med mindre eleven er syk over et lengre tidsrom (mer enn 4 uker). Fravær må dokumenteres med legeattest.

Kulturskolens reglement

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kulturskolen
Fjellveien 1
Pb 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 973582828