Sang

Mål for sangundervisningen (tilpasses de ulike aldersgruppene)

• Utvikle sang- og øvingsglede.
• Jobbe med sangteknikk (holdning, pust og støtte)
• Tørre å bruke stemmen på ulike måter
• Finne den naturlige, åpne og frie klangen.
• Kunne fremføre enkle sanger for publikum.
• Jobbe med teori og gehør.
• Forme og formidle en sang.
• Opptre for publikum.
• Mestre sangtekniske utfordringer (tekstuttale, dynamikk, frasering, klang, rytme, m.m.)
• Opparbeide et variert repertoar, samt mestre noe improvisasjon.
• Lære tekster utenat og formidle for publikum.


Individuell sangopplæring
Fra 11 år

Gruppeundervisning i sang
6 – 8 år
Bli kjent med stemmen din og få innføring i sang gjennom lek, sang og bruk av enkle rytmeinstrumenter. Vi har et enkelt repertoar som alle kan mestre, vi øver på å synge i kor, og synger på konserter. Vi prøver oss også på sang i mikrofon, der de som har lyst får prøve seg som solist.

Mandager kl. 17.30 - 18.10. 

9 – 11 år.
Øving på grunnleggende sangferdigheter gjennom et variert repertoar. Sang med og uten mikrofon. Alle som ønsker det får være solist på konserter. Selv om dette er gruppeundervisning vil det være individuell tilpassing og oppfølging av den enkelte elev. Tidligere sangerfaring er ingen forutsetning.

Mandager kl. 18.15 - 19.15.


Påmelding

Priser og reglement

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kulturskolen
Fjellveien 1
Pb 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 973582828