Musikktilbud

Kulturskolen gir opplæring både i sang og på de fleste musikkinstrumenter. Hvilket instrument du velger å søke er opp til deg, men spør gjerne kulturskolen om råd, og sett opp flere alternativer i prioritert rekkefølge.

Opplæringen krever at du disponerer ditt eget instrument og at du setter av tid til å øve hjemme. Skal du kjøpe instrument er det lurt om du spør din lærer til råds først.

Alle instrumentene er både solo- og samspillinstrumenter. Undervisningen organiseres i utgangspunktet som individuelle timer, men gis også i mindre grupper når læreren finner det best for elevene. Enkelte undervisningstilbud er også rene gruppetilbud. For noen instrumenter er det obligatorisk deltakelse i orkester. Elevene får også mulighet til å delta på konserter.

Elever som ønsker å kjøpe utvidet undervisningstid kan etter anbefaling fra sin lærer søke om dette.

Nye elever (fra 6 – 10 år) vil fra skolestart frem til høstferien få en mer leken innføring i musikkfaget i gruppe til erstatning for den individuelle undervisningen.


MÅL FOR MUSIKKUNDERVISNINGEN

  • lære musikkstykker innen ulike sjangre.
  • beherske en ergonomisk riktig teknikk
  • bruke instrumentet som et musikalsk uttrykksmiddel
  • lære noter og relevant musikkteori
  • øve opp gehør, rytmesans, musikalsk følsomhet og fantasi
  • jobbe med improvisasjon og komposisjon
  • delta i orkester og samspill
  • delta på arrangementer og konserter, både i regi av kulturskolen og andre
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kulturskolen
Fjellveien 1
Pb 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 973582828