Dramatilbud

Klikk for stort bilde


DRAMA OG TEATER

Elevene får lære teknikker gjennom lek, rollespill, samarbeid og improvisasjon. De større elevene får også lære om viktige elementer i en teaterproduksjon, hvilke virkemidler som kreves, og hvordan de best kan brukes.
Opplæringen gis ukentlig i grupper sammensatt etter alder og nivå.
Du kan lese mer om de ulike gruppene her:

Kulturskolen - dramatilbud 19/20
Kurs: Dag: Tidspunkt: Sted: Alder:
Teaterlek 1 Mandag 17.30 - 18.30 Kulturskolen (Bytårnet) 6 år
Impro / forteller 1 Mandag 18.30 - 20.00 Kulturskolen (Bytårnet) 10-12 år
Teaterlek 2 Tirsdag 17.30 - 19.00 Kulturskolen (Bytårnet) 7-8 år
Teaterskolen Tirsdag 19.15 - 21.15 Kirkeparken vgs. 13-19 år
Teaterlek 3 Torsdag 17.30 - 19.00 Kirkeparken vgs. 9 år
Impro / forteller 2 Torsdag 19.15 - 20.45 Kirkeparken vgs. 10-12 år
Teaterlab Torsdag 17.45 - 19.45 Kulturskolen (Bytårnet) 10-12 år
A.p.p.l.a.u.s Ikke fastsatt Ikke fastsatt Kirkeparken vgs. 15-19 år


TEATERLEK 1 
6 år
Her kombineres kreativ lek med ulike dramaøvelser. I løpet av kurset skal elevene innom ulike øvelser som improvisasjon, figurteater, pantomime, konsentrasjonsøvelser og sanseøvelser. Øvelsene vil gjerne bestå av små visninger for hverandre i grupper. Trygghet i gruppen, samarbeid og det å være et godt publikum for hverandre vil bli vektlagt. 


TEATERLEK 2
7 – 8 år
Her kombineres kreativ lek med ulike dramaøvelser. I løpet av kurset skal elevene innom ulike øvelser som improvisasjon, figurteater, pantomime, konsentrasjonsøvelser og sanseøvelser. Øvelsene vil gjerne bestå av små visninger for hverandre i grupper. Trygghet i gruppen, samarbeid og det å være et godt publikum for hverandre vil bli vektlagt. 


TEATERLEK 3
9 år
Her kombineres kreativ lek med ulike dramaøvelser. I løpet av kurset skal elevene innom ulike øvelser som improvisasjon, figurteater, pantomime, konsentrasjonsøvelser og sanseøvelser. Øvelsene vil gjerne bestå av små visninger for hverandre i grupper. Trygghet i gruppen, samarbeid og det å være et godt publikum for hverandre vil bli vektlagt. 


IMPRO/FORTELLER
10 – 12 år
Dette tilbudet vil bestå av ulike drama- og teaterøvelser på et litt mer avansert nivå. Kurset vil gå mer i dybden på improvisasjon og fortellerteater. Dette innebærer blant annet øvelser hentet fra teatersport og arbeid med karakterbygging. I løpet av kurset vil det bli en del visninger individuelt og i grupper; i all hovedsak for hverandre, men også for de foresatte.


TEATERLAB
10 - 12 år.
Drama- og teaterleker, vekt på å bli kjent og trygg i gruppa, miming, imrovisasjon, maskeføring. Vi trener på stemmebruk og bevegelse. Øve inn små situasjoner i gruppe, vise fram, få og gi tilbakemelding. Øve inn korte tekster eller dikt som skal framføres på en av høstens konserter sammen med musikkelever. Etter vinterferien vil vi øve inn en liten forestilling som skal framføres i mai/juni.


TEATERSKOLEN
13 - 18 år
For elever som viser særlig interesse for teaterfaget. Et godt miljø skaper grobunn for utvikling, derfor er det viktig at deltakerne blir trygge på hverandre og godt kjent.  Frem til november har vi fokus på stemmebruk, bevegelse og improvisasjon. Gjennom ulike teaterøvelser lærer elevene å skape karakterer. Fra desember til april øver vi til en egen forestilling. Elevene får øveplan, manus og rolle, slik at prosessen blir så effektiv som mulig. Det avsluttes med at de får delta i en forestilling der lys, lyd, kostymer og scenografi er en viktig del av ramme rundt det hele.


A.P.P.L.A.U.S
Arbeidsomme, Positive, Produktive, Livlige og Aktive Ungdoms-Skuespillere

Fra 10. klasse – 15 -19 (etter audition)
A.P.P.L.A.U.S. er kulturskolens musikteatergruppe som hvert år fremfører en stor musikalproduksjon. Alle nye søkere vil ved skolestart i august få innkalling til audition i sang, teater og dans. Ukentlig undervisning fram til forestilling i mars/april. Det må påregnes flere ekstraøvelser på ulike dager og i tiden fram mot premieren.Påmelding

Priser og reglement

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kulturskolen
Fjellveien 1
Pb 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 973582828