Kulturskolen i Moss

Klikk for stort bilde Moss kulturskole er for alle barn og unge som har en drøm om å spille, synge, male, danse, tegne og bruke fantasien! På Kulturskolen får du mulighet til å lære nye ting, vise hva du kan, og treffe nye venner. Vi tilbyr undervisning etter skoletid på mange ulike instrumenter, i sang, visuell kunst, dans, og drama. Undervisningen foregår individuelt og/eller i grupper.

Moss kulturskole tar opp elever bosatt i Moss, Rygge og Våler. Vår hovedbase er på Bytårnet skole i Moss, men noe undervisning holdes også på Kirkeparken vgs, Rygge ungdomsskole, Våk og Svinndal skoler i Våler.

Undervisningsåret er 36 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Kulturskolens undervisning holdes selv om skolene har planleggingsdager. Nye musikkelever (6 – 10 år) vil fra skolestart frem til høstferien få en mer leken innføringsperiode i gruppe i stedet for individuell undervisningen.


FRA REGLEMENTET
Påmelding til kulturskolen er bindende for hele skoleåret når plass er tildelt og tid og sted for undervisningen akseptert. De to første gangene er prøvetimer.

Dersom eleven ønsker å avbryte undervisningen midt i skoleåret, må elevavgift likevel betales. Avgiften deles på to betalinger og faktura sendes ut høst og vår.

Elevene får en leksjon hver uke, minimum 30 leksjoner pr skoleår. Lengden på leksjonen kan variere fra fag til fag.

Pris pr plass for skoleåret 2018/19 er kr 3 400 for elever bosatt i Moss, kr 4 100 for elever bosatt i Rygge, og kr 3 800 for elever bosatt i Våler. Satsene blir bestemt og vedtatt årlig av kommunestyret i hver enkelt kommune.

Leie av musikkinstrumenter koster kr 540. For elever på visuelle kunstfag tilkommer en materialavgift på kr 320.

Oppsigelse må meldes skriftlig til kulturskolens administrasjon innen 1. mai.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å begynne ved Moss kulturskole.
Velkommen til å søke plass!

Drømmestipendvinner 2018 - Agnessa Pedersen

Er du mellom 13 og 20 år, er utøver innen kunst- og kulturuttrykk som f.eks. dans, musikk, teater, skapende skriving, visuelle fag, m.m., og har en drøm i forbindelse med din interesse du gjerne skulle ha realisert? Det er klart for søknader til Drømmestipendet 2019!

piano-keyboard-1

Lyst til å lære å spille pop/brukspiano/besifringsspill?
Moss kulturskole har gleden av å tilby et kortkurs på piano våren 2019. Her lærer du å spille kjente stykker/sanger med besifring.
Kurset vil gå over 10 ganger a 30 minutter (en gang pr. uke) og foregå i grupper med 2-4 elever pr gruppe. Du må ha 2-3 års erfaring i pianospill med kvalifisert lærer.

Kulturskolen har startet opp, men det er fortsatt noen ledige plasser. Klikk på artikkelen for fullstendig oversikt.

Søkere som får tildelt plass i Kulturskolen skoleåret 18/19 vil få beskjed om elevopptak i uke 26/27.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kulturskolen
Fjellveien 1
Pb 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 973582828