Statlige spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Åpning av Bellevue stadion august 2014 - Klikk for stort bilde

Det kan søkes om spillemidler til etablering og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftslivsanlegg. Planene for anlegg det søkes om spillemidler til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av Kulturdepartementet eller kommunen.

Søknad om tilskudd skal fremmes på elektronisk skjema med all dokumentasjon innen 
1. oktober hvert år. Anlegget må være prioritert i den gjeldende planen for idrett og fysisk aktivitet. For sent innkomne søknader godkjennes ikke. På Kulturdepartementets informasjonssider finner dere mer informasjon om prosedyrer, regelverk og vilkår for å kunne få tilskudd og deres elektroniske søknadsskjema.

Evt. søkere av spillemidler må sette seg grundig inn i de gjeldende bestemmelsene for ordningen.

www.godeidrettsanlegg.no er en nettløsning som har som formål å bidra til bygging av gode idrettsanlegg og skal være et oppslagsverk hvor man kan finne relevant informasjon som man trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.
Her finner man blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter for forskjellige typer anlegg. Nettsiden er etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01