Ny søknadsrunde for merverdikompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Det er fra 15. november 2016 åpnet for at ferdigstilte idrettsanlegg som har mottatt spillemidler kan levere inn søknad om kompensasjon av merverdiavgift for byggekostnadene. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. november 2016. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på dette nettstedet.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende tre punkter:

  • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Ordningen omfatter alle som har søkt spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

For mer informasjon, se Kulturdepartementets nettsider.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01