Moss - en levende kulturby

Forside på kulturplan 2015-2026 - Klikk for stort bilde

Moss er byen som erkjenner at et aktivt og formidlende kulturliv har egenverdi og skaper en levende og attraktiv by. I Moss kan alle finne et tilbud uavhengig av interesse og alder – som publikum eller aktivt deltakende. Her finner du både bredde og ypperste kvalitet.

Velkommen til kulturbyen Moss! 

 

Publisert 25.07.2017
Smågutter spiller fotball

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Fristen for å søke er 1. september 2017.

Publisert 05.04.2017
Parkteatret - scenen

Østfold Fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen er å skape gode kulturelle møteplasser. Det kan søkes støtte til kjøp av lokaler til kulturformål, nybygging av kulturarena og ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål.

Publisert 18.11.2016

Det er fra 15. november 2016 åpnet for at ferdigstilte idrettsanlegg som har mottatt spillemidler kan levere inn søknad om kompensasjon av merverdiavgift for byggekostnadene. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kultur
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01