Moss kommune

Korona: Disse reglene gjelder i Moss

Onsdag 17. februar vedtok formannskapet at de nasjonale koronareglene og anbefalingene skal gjelde for Moss, men med noen lokale, forskriftsfestede innstramminger og forsterkede anbefalinger. Den lokale forskriften vil vare til og med 3. mars.

Her finner du nasjonale regler og retningslinjer - regjeringen.no

 

Lokale, forskriftsfestede koronaregler

 • Treningssentre må, for å kunne holde åpent, være bemannet i hele sin åpningstid og drives smittevernfaglig forsvarlig. 

 • Stans av idretts- og fritidsaktiviteter for voksne innendørs
  For personer over 20 år er det ikke tillatt å drive innendørs idrettsaktivitet i grupper på tre personer eller flere. Samme regel gjelder ved treningssenter, og fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
  Gruppetrening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

 • Plikt til på bruke munnbind
  - Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
  - Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 
  - Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. 
  - Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Lenke til forskriften 

Lokale anbefalinger

 • Risikogrupper bør leve mer tilbaketrukket og unngå steder der mange samles, samt redusere antall nærkontakter. Tilrettelegging av arbeidsplassen kan være aktuelt.
 • Sterk anbefaling om hjemmekontor som hovedregel, der det er forsvarlig, og digitale møter så langt det er mulig. 
 • Unngå bruk av kollektivtransport
 • Maks 5 gjester hjemme, i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør begrenses i sosiale sammenhenger utover nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Barn og unge: Kamper, turneringer og stevner der én-metersregelen ikke kan overholdes gjennomføres ikke.

Skoler og barnehager

Tiltaksnivået ved barnehager og skoler i Moss kommune er gult, men hvis situasjonen krever kan tiltaksnivået måtte endres til rødt.  

 

Koronavirus - Klikk for stort bilde