Lokale råd og koronatiltak

Kommuneoverlegen har gjort en helhetlig vurdering av hvilke lokale råd og tiltak som innføres i Moss. Vurderingen er gjort ut fra de erfaringene vi har med koronasmitte både i Moss og andre sammenlignbare kommuner hittil i pandemien. I tillegg spiller den geografiske plasseringen av Moss inn – mange mossinger har for eksempel arbeidsplassen sin utenfor Moss, og pendler blant annet til Oslo hvor smitten de siste ukene har tiltatt. 

Her følger de lokale råd og tiltak som gjelder fra 6. oktober.

 • Arrangementer
  Arrangementer innendørs med flere enn 50 deltakere hvor det ikke er faste sitteplasser frarådes.
 • Kollektivtransport
  Bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde én meters avstand anbefales.
 • Munnbind i helsetjenesten
  Moss kommune innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde en meters avstand til brukere og/eller kolleger. Helsepersonell som jobber på flere avdelinger i sykehjem/omsorgsboliger i løpet av samme vakt, skal bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til beboere og/eller kolleger.
 • Serverings- og skjenkesteder
  Det anbefales at serveringssteder som har skjenkebevilling registrerer gjestenes kontaktopplysninger til bruk ved eventuell smittesporing. Opplysningene skal slettes etter 14 dager. Fra 12. oktober blir dette et nasjonalt pålegg.
 • Hjemmekontor
  Bruk av hjemmekontor, for alle som kan, anbefales – både i offentlig og privat sektor.
 • Følg smittevernreglene:
  Husk god hånd- og hostehygiene.
  Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
  Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  - Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  - Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)
  Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
  Har du symptomer på covid-19 bør du testes.
  Kilde: Folkehelseinstituttet 

Vi minner om at de lokale tiltakene kommer i tillegg til de nasjonale - de nasjonale tiltakene finner du helsenorge.no. Merk at de lokale tiltakene kan være strengere enn de nasjonale, avhengig av smittesituasjonen lokalt.  

– Per i dag, 6. oktober, har vi ikke hatt nye smittetilfeller i Moss siden 30. september, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus. – Det er godt nytt og jeg vil passe på gi innbyggerne i Moss stor honnør for den innsatsen vi sammen gjør for å begrense smitte, legger han til. – Samtidig vet vi av erfaring at dette fort kan snu – det har vi sett i Moss og det ser vi også både i utlandet og ellers i landet. Derfor kommer vi nå med råd til mossesamfunnet som kan bidra til å holde smittetallene nede, sier Krogshus.

 

Koronavirus - Klikk for stort bilde