Lokale råd- og koronatiltak

Kommuneoverlegen har gjort en helhetlig vurdering av hvilke lokale råd og tiltak som innføres i Moss. Vurderingen er gjort ut fra de erfaringene vi har med koronasmitte både i Moss og andre sammenlignbare kommuner hittil i pandemien. I tillegg spiller den geografiske plasseringen av Moss inn – mange mossinger har for eksempel arbeidsplassen sin utenfor Moss, og pendler blant annet til Oslo hvor smitten de siste ukene har tiltatt. 

Her følger de lokale råd og tiltak som gjelder fra 6. oktober.

Moss kommune ønsker en så god oversikt over planlagte arrangementer i Moss som mulig - det vil gi oss bedre mulighet til å begrense koronasmitte, gi veiledning og gjennomføre tilsyn. Vi oppfordrer derfor du som er arrangør til å fylle ut et enkelt skjemaet. Det vil bare ta et noen minutter.