Ved mistanke om smitte og om testing

Har du symptomer på koronasmitte?

Hvis du har akutt luftveisinfeksjon, feber, hoste eller tungpustethet anbefaler helsemyndighetene at du testes for koronasmitte.

Ta kontakt med koronalegevakten på telefon:

 404 04 919

 

Koronalegevaktens telefonnummer er betjent mellom kl. 08.15 og 15.30. 

Trenger du hjelp utover koronalegvaktens åpningstider ta kontakt med Mosseregionens legevakt på telefon 116117.

Mistanke om smitte