Moss kommune

Korona: Disse rådene og reglene gjelder i Moss

Regjeringen har innført nye regionale tiltak for kommuner rundt Oslo fra 2. desember kl 24:00.

De regionale tiltakene gjelder for Moss kommune. 

Disse reglene og anbefalingene gjelder nå i Moss kommune

 

Munnbind

Sosial omgang

Skjenke og serveringssteder

Arrangementer

Arbeidsplass og hjemmekontor

Dette gjelder ved påvist smitte

Testing og karanten ved misstanke om smitte

Besøk på sykehjem

 

Munnbind

Regionale regler:

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.

Nasjonale anbefalinger:

 • Det anbefales om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. 

Sosial omgang og avtand

Lokal anbefaling:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.
 • Voksne skal vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt)
 • Unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/fritidsaktiviteter hvis du bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i syv dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer. 

Skjenke- og serveringssteder

Regionale regler:

 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Arrangementer

Regionale regler:

 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Arbeidsplass og hjemmekontor

Regionale regler:

 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

Nasjonale og lokale anbefalinger:

 • Forsøk å ha økt avstand til kolleger på arbeidsplass hvis du bor sammen med en smittet person. (Lokal anbefaling)

Sykehjem

Lokal anbefaling:

 • Alle pasienter som legges inn på Helsehuset hurtigtestes ved innleggelse
 • Ikke dra på besøk på sykehjem dersom du har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand

Ved smitte 

Nasjonale regler:

 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. 
 • I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Testing og karantene

Nasjonale regler:

Følgende gjelder hvis du bor sammen med en som er smittet:

 • Du må holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert.
 • For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager.
 • Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • I tillegg anbefaler vi lokalt i Moss at også vaksinerte tester seg med hurtigtest de fem første fem dagene hvis de bor sammen med en som er smittet (se mer nedenfor). (Lokal anbefaling)

Nasjonale og lokale anbefalinger:

 • Alle pasienter som legges inn på Helsehuset hurtigtestes ved innleggelse (Lokal anbefaling)
 • Helsepersonell som har barn som er syke, og som ikke lar seg teste eller der foreldrene ikke ønsker å teste de, bør teste seg selv (Lokal anbefaling)
 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, anbefales det daglig testing de første fem dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Dette er særlig viktig for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, for eksempel helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper. (Lokal anbefaling)
 • Forsøk å ha økt avstand til kolleger på arbeidsplass hvis du bor sammen med en smittet person. Vurder hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig. (Lokal anbefaling)
 • Fra uke 48 er det i Moss kommune innført jevnlig testing ved skolene på følgende trinn: 5.-10. trinn og første trinn i de videregående skolene for å i større grad oppdage smitte tidlig. 

 

I tillegg har regjeringen meldt at tempoet for vaksinasjon skal settes opp. 

De nye tiltakene og anbefalingene kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.

 

Mer informasjon - nasjonale regler og anbefalinger

 

 

 

 

Koronavirus - Klikk for stort bilde