Moss kommune

Korona: Disse reglene gjelder i Moss

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.

Her finner du alle de nasjonale reglene og anbefalingene

Sosial kontakt
Reiser
Skoler og barnehager
Munnbind
Arrangementer
Idrett, kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter
Uteliv  
Butikker og kjøpesentre 
Hjemmekontor

Sommer- og aktivitetsleir
Anbefalinger for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19
Besøksregler for sykehjem, omsorgsbolig eller helsehus
Smittevern på skolebusser
Til russen i Moss: råd og regler som gjelder nå
Lenker til lokal forskrift og nasjonale regler 

 

Sosial kontakt 

Nasjonale anbefalinger

 • Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage.
 • Man må likevel ikke være flere enn at man kan holde 1 meter avstand. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Beskyttede personer kan ha mer sosial nærkontakt med andre, og regnes ikke inn i antall gjester du kan ha på besøk. Se definisjon på beskyttede personer her.

Se mer informasjon om besøk i privat hjem her.

Reiser 

Nasjonale anbefalinger 

Reiser utenlands

Viktig å huske at regler i Norge gjelder ved innreise TIL Norge. Skal du reise til utlandet, må du selv finne ut hva som gjelder for det landet du skal reise til og hva slags dokumentasjon dette landet krever. Du bør også sjekke hva slags dokumentasjon fly-, tog- eller fergeselskapet du skal reise med krever. I tillegg stilles det ulike krav til dokumentasjon og hva den skal inneholde. Du finner informasjon om de fleste landene i Europa på https://reopen.europa.eu/en

Husk at smittesituasjonen og som følge, krav til reisende kan fort endre seg - sørg for å holde deg oppdatert også mens du er på reise!

Reiser innenlands

 • Alle reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Vær oppmerksom på at det kan være lokale tiltak i kommunen du reiser til, sjekk derfor kommunens nettside før du reiser.
 • Dersom du bor i en kommune som har strengere tiltak enn den du reiser til, bør du følge reglene og anbefalingene som gjelder i hjemkommunen din.  Dette gjelder ikke for personer som er beskyttet.
 • Er du syk, i karantene eller isolasjon bør du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et husstandsmedlem som syk med covid-19.
 • Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.

Mer informasjon finner du på https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/

Skoler og barnehager 

Barnehager, SFO, skoler og videregående skoler i Moss er på grønt nivå fra onsdag 9. juni.

Regjeringen har tidligere sagt at skoler og barnehager kan forberede seg på grønt nivå til høsten. Økt spredning av delta-varianten og en mer usikker smittesituasjon kan imidlertid også få følger barnehager, SFO og skoler.

Ved grønt nivå er det ikke inndelinger i kohorter. Ved smittetilfeller må dermed mange elever og ansatte måtte gå i karantene. Helsemyndighetene jobber derfor med å se på TISK-strategien opp mot grønt nivå i barnehager og skoler. Enn så lenge bør barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte planlegge for gult nivå. Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august.

Munnbind 

Det er ikke lenger et generelt råd om bruk av munnbind, men myndighetene anbefale bruk av munnbind i følgende situasjoner: 

 • Når personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 må bryte isolasjonen sin for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing.
 • Når personer med mistenkt eller påvist covid-19 er nærmere andre hustandsmedlemmer enn 1 meter, dersom helsetilstanden tillater det.
 • Alternativt at husstandsmedlemmer benytter munnbind når de ikke kan overholde minst én meter avstand til en person med mistenkt eller påvist covid-19 dersom det ikke er mulig for den syke å ha munnbind på.

Arrangementer 

Nasjonale regler

Private sammenkomster på offentlig sted:

 • Innendørs tillates 100 personer på private sammenkomster på offentlig sted (ikke hjemme).
 • Utendørs tillates 100 personer på private sammenkomster på offentlig sted (ikke hjemme).

Uten koronasertifikat:

Antall deltakere for innendørs arrangementer uten koronasertifikatet: 

 • 400 deltakere, delt i kohorter med inntil 200 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 1000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Antall deltakere for utendørs arrangementer uten koronasertifikatet:

 • 800 deltakere, delt i kohorter med inntil 200 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 2000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Med koronasertifikat:

Antall deltakere for innendørs arrangementer med koronasertifikatet: 

 • 1000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 2500 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Antall deltakere for utendørs arrangementer med koronasertifikatet:

 • 2000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 5000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester.

Se mer om arrangement og sammenkomster på helsenorge.no

Idrett, kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter  

Nasjonale anbefalinger 

 • Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 30 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten
 • Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 40 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.
 • Det oppfordres til å ha treningene utendørs.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innen regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Se mer om barn og unge her
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både innendørs og utendørs.
  Endring fra mandag 2. august: nå kan også voksne delta på på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser.

Uteliv 

Nasjonale regler

Serveringssteder kan holde åpent, gitt at de følger reglene for forsvarlig drift. Se definisjon på forsvarlig drift her (helsedirektoratet.no). Serveringssteder kan være restaurant, kafe, bar, pub, diskotek og nattklubb. De skal sørge for at det er minst 1 meter mellom sitteplassene.

 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter klokken 24.00
 • Servering av alkohol skal kun skje ved bordservering

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg ved en eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt, i tillegg til plassering i lokalet, om mulig. Serveringsstedet skal informere gjestene om hva opplysningene skal brukes til. Opplysningene skal slettes etter 14 dager på grunn av personvernhensyn.

 

Butikker og kjøpesentre 

 • Butikker kan holde åpent
 • Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Hjemmekontor

Nasjonal anbefaling

Det er mulighet å være mer tilstede på arbeidsplassen. Arbeidsgiver bør gjøre vurderinger på om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smittesituasjonen. Det bære også legges til rette for delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Se her om smittevern på arbeidsplasser her.

Anbefalinger for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19

 • Vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 blir definert som «beskyttede». Dersom du er beskyttet, har du unntak fra noen av anbefalingen

Les mer på helsenorge.no om unntakene

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Ikke krav om å holde 1 meter avstand, men gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltakerne og lederne gjennom hele aktiviteten.
 • For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har også voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand, men kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

 

Ønsker du å besøke noen på sykehjem, omsorgsboliger eller helsehus?

Det er nå mulig å besøke kommunes sykehjem, omsorgsbolig eller helsehus. Det er noen rutiner som må følges ved besøk.
Ring direkte til avdelingen og avtal tidspunkt  for besøket. Da får du mer informasjon om hvordan besøket kan gjennomføres og hvilke krav som stilles for smittevern.

Virksomhetene følger nasjonale retningslinjer for besøkskontroll. 

Alle pårørende skal ha fått brev med informasjon om hvem de skal kontakte dersom de ønsker å komme på besøk.

Oversikt over telefonnummer:

Skolebusser

Både Statsforvalter og fylkeskommunen er enige om at alle barn og unge med lang og utrygg skolevei skal få plass på bussen. For å få bukt med problemet med overfylte skolebusser ber vi om at de som ikke har krav på skoleskyss eller har gyldig billett finner andre måter å komme seg til skolen på.

Viken fylkeskommune oppfordrer rett og slett færre av innbyggerne i Moss om å reise med bussen og heller bruke sykkelen eller gå hvis det er mulig. Går det flere busser fra samme holdeplass kan det være lurt å møte opp i god tid og på den måten bidra til at passasjerene sprer seg på flere busser. Kanskje betyr det at du må gå hjemmefra fem minutter tidligere om morgenen.  

Dette er godt smittevern på bussen
For alle reisende gjelder Helsedirektoratets anbefalinger om smittevern. I Viken anbefales det nå blant annet å:

 • benytte alle sitteplasser som ikke er sperret av. Det er bedre å sitte skulder mot skulder enn å stå i midtgangen. 
 • holde avstand til andre passasjerer og unngå kontakt ansikt til ansikt. 
 • bruke munnbind når du ikke kan holde anbefalt avstand til andre.  
 • kjøpe billett på forhånd. Du kan ikke bruke kontanter om bord. 
 • vask hendene ofte og grundig.
 • hoste i papirlommetørkle eller albuen.
 • ikke gå om bord dersom du ser at det er trangt om plassen. 
 • ikke reise kollektivt hvis du er syk eller hvis du er på vei til eller fra testing for Covid-19.  

Lenke til lokal forskrift og nasjonale regler

Nasjonale regler - helsenorge.no (merk at det er lokale innstramminger til noen av de nasjonale reglene)

 

 

Koronavirus - Klikk for stort bilde