Nye retningslinjer vedrørende søndagsåpne butikker

Det gis allikevel ikke anledning til å benytte utvidet arealet i forbindelse med søndagsåpne butikker.

Butikkene må følge de nasjonale retningslinjene vedrørende avstand og kundetetthet. 

For mer informasjon, se nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Søn- og helligdagsåpne butikker